33688217_1769923239738570_5844013754576011264_n.jpg

" Pokupsko u srcu"

Hrvatska volontira 2018

KLUB ŽENA POKUPSKO

Pokupsko

Zorica Šestak

099-3322125

kzpokupsko@gmail.com

Pokupsko 25 a

Klub žena je organizirao radionicu sa djecom iz Osnovne škole Pokupsko i članicama Kluba žena Pokupsko u " Pokupsko u srcu ".  Na maloj radonici keramike sudjelovalo je 12 djece iz osnovne škole sa svojom učiteljicom i 8 članica Kluba žena .Svaki od sudionika radionice je izradio po jedan suvenir koji ćemo nakon sušenja ispeći i početkom jeseni pipremiti izložbu nastalih radova te izabrati najuspješniji rad.

 

Broj volontera : 21

Početak volontiranja: 25.05.2018. 18:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 22:00

Vrijeme volontiranja : 18,00 - 22,00

Ukupno sati: 84.00

Otvoreno za volontiranje: