test

Volonter/ka za pomoć pri provođenju fizioterapeutskih vježbi u Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split

Hrvatska volontira 2018

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split

Split

Branka Karninčić

091/ 20 345 20

karnincicb@gmail.com

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Brune Bušića 30, Split

Pomoć fizioterapeutima i rehabilitatorima Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači - Split, pri izvođenju fizioterapeutskih vježbi sa korisnicima Centra.

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 21.05.2018. 09:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 14:00

Vrijeme volontiranja : 10:00 - 12:00

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost nije otvorena za vanjske volontere.