test

TAMBURU JE SVIRAT LAKO - PITAJTE NAS KAKO!

Hrvatska volontira 2018

KUD REPUŠNICA

Repušnica

Sanja Durbek

0992108561

kud.repusnica@gmail.com

Društveni dom Repušnica, Ljudevita Gaja 101, 44319 Repušnica

<p><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:rgb(71, 71, 71); font-size:14px">KUD &bdquo;Repu&scaron;nica&ldquo; iz Repu&scaron;nice osnovan je 1930. godine. U 38 godina kontinuiranog rada ostvareno je gotovo 1100 nastupa sudjelovanjem na brojnim međunarodnim susretima i smotrama folklora u Hrvatskoj i inozemstvu. U dru&scaron;tvu djeluje 70-ak aktivnih članova u četiri skupine: dječjoj, tambura&scaron;koj, pjevačkoj i folklornoj skupini. Dru&scaron;tvo je inicijator manifestacija &bdquo;Repu&scaron;nički susreti&ldquo;, te &bdquo;Dani repu&scaron;ničke kulture&ldquo;, te sudjeluje u Hrvatska volontira od 2015. godine.</span></span></p> <p><br /> <span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(71, 71, 71)">Na radionici &quot;</span>TAMBURU JE SVIRAT LAKO - PITAJTE NAS KAKO!&quot; povodom manifestacije Hrvatska volontira 2018. posjetitelji su se mogli upoznati sa tradicijskim instrumentima Moslavine, te kako se sviraju. 10 volontera članova dječje tambura&scaron;ke skupine KUD-a &quot;Repu&scaron;nica&quot; uz prikaz načina sviranja na tradicijsk</span></span><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">im instrumenitima i to bisernici, braču, kontri i basu, upoznali su prisutrne i sa svojim radom. U ožujku ove godine osvojili su GRAND PRIX na Županijskoj smotri dječjih tambura&scaron;kih sastava i orkestara Sisačko - moslavačke županije. Najavili su i izdavanje CD-a koji izlazi krajem godine, a napravljen je prema pjesmarici &quot;Tambura&scaron;ka pjesmarica Moslavine&quot; koja je izdana 2016. godine.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Vi&scaron;e slika sa radionice možete pronaći na:<br /> https://web.facebook.com/637856526361046/photos/?tab=album&amp;album_id=1457301164416574</span></span></p>

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 24.05.2018. 17:00

Kraj volontiranja : 24.05.2018. 18:00

Vrijeme volontiranja : 1 sat

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: