test

RADIONICA "IZRADA TRADICIJSKOG NAKITA MOSLAVINE"

Hrvatska volontira 2018

KUD REPUŠNICA

Repušnica

Sanja Durbek

0992108561

kud.repusnica@gmail.com

Područna škola Repušnica, Ljudevita Gaja 120, 44319 Repušnica

<p><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">KUD &bdquo;Repu&scaron;nica&ldquo; iz Repu&scaron;nice osnovan je 1930. godine. U 38 godina kontinuiranog rada ostvareno je gotovo 1100 nastupa sudjelovanjem na brojnim međunarodnim susretima i smotrama folklora u Hrvatskoj i inozemstvu. U dru&scaron;tvu djeluje 70-ak aktivnih članova u četiri skupine: dječjoj, tambura&scaron;koj, pjevačkoj i folklornoj skupini. Dru&scaron;tvo je inicijator manifestacija &bdquo;Repu&scaron;nički susreti&ldquo;, te &bdquo;Dani repu&scaron;ničke kulture&ldquo;, te sudjeluje u Hrvatska volontira od 2015. godine.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Na radionici&nbsp;</span>&quot;IZRADA TRADICIJSKOG NAKITA MOSLAVINE&quot;&nbsp;povodom manifestacije Hrvatska volontira 2018.učenici Područne &scaron;kole Repu&scaron;nica mogli su se upoznati sa vrstama tradicijskim nakitom kojeg su nosile Moslavčanke obučene u narodno ruho. Upoznali suse sa izradom ogrlica od &scaron;kuda, srebrnog novca na pli&scaron;anim trakama, ali zanimljiviji dio radionice bio je kada smo od papira radili replike tradicijskog nakita. Tako su djeca radila perlice za niske koralja, radili su replike dukata (zlatnih novčića) i &scaron;kuda (srebrnih novčića).<br /> <br /> Vi&scaron;e o radionici možete vidjeti na:<br /> https://web.facebook.com/pg/kud.repusnica/photos/?tab=album&amp;album_id=1455291427950881<br /> &nbsp;</p>

Broj volontera : 11

Početak volontiranja: 25.05.2018. 16:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 18:00

Vrijeme volontiranja : 2 sat

Ukupno sati: 22.00

Otvoreno za volontiranje: