2.jpg

GAM povezuje generacije

Hrvatska volontira 2018

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Rijeka

Leonila Marač

051 338 195

ured@gam.hr

Frana Kurelca 1

Prošle godine, naša, sada već bivša učenica, u Nantesu je na Konferenciji za mlade predstavljala našu školu i prošlogodišnju akciju prikupljanja namirnica za Prihvatilište za beskućnike "Ruže svete Elizabete", GAMcija. U Nantesu se Marina povezala s mladim ljudima iz još četiri europske države te su zajedno osmislili projekt vezan uz hranu.

Dio tog projekta odviti će se u suradnji s Maticom umirovljenika, gdje će umirovljenici pričati priče o hrani, svome djetinjstvu, o svemu onome što vezuju uz pojam hrane i sjećanja. Tu nastupaju naši učenici, članovi Filmske skupine, koji će snimati i montirati priče umirovljenika te im postavljati pitanja o hrani.

Cilj priključivanja naših učenika u ovaj projekt je povezivanje učenika škole s udrugama, u ovom slučaju Maticom umirovljenika, učenje novih vještina, rušenje predrasuda o jazu između starije i mlađe generacije, i slično.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 24.05.2018. 11:00

Kraj volontiranja : 24.05.2018. 14:00

Vrijeme volontiranja : 5

Ukupno sati: 50.00

Otvoreno za volontiranje: