slika.JPG

Preventivne radionice na Braču

Hrvatska volontira 2018

Liga za prevenciju ovisnosti

Supetar

Josipa Ursić, koordinatorica volontera

021346966

liga@liga.hr

Porat 25, 21400 Supetar

Ligini volonteri srednjoškolci - educirani vršnjaci edukatori,  primijenili su svoja znanja i vještine pod mentorstvom Liginog stručnog tima te održali dvije preventivne radionice za učenike 8. razreda osnovne škole Supetar na Braču na temu Kockanje i klađenje.

Kroz preventivne radionice koje su uključile interaktivnu prezentaciju, igre i diskusiju podigli smo svijest i informiranost učenika o vrstama ovisničkih ponašanja te negativnim učincima istih. Također, uz naše volontere, suvoditelje radionica dali smo dobar primjer učenicima i doprinos promicanju volontiranja kao mogućnosti za aktivan angažman i kvalitetno provođenje slobodnog vremena učenicima iz OŠ Supetar.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 25.05.2018. 14:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 19:00

Vrijeme volontiranja : 14:00 - 19:00

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: