dom-sv-frane-foto-tzzadarhr-68c2ec28d940b38a89b93371b1d6e8f8_view_article_new.jpg

Uređenje dvorišta Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar

Hrvatska volontira 2018

Udruga socijalnih radnika

Zadar

Josip Vidov

023/250-830

info@vczd.org

Fra Donata Fabijanića 6 23000 Zadar

Volonterska aktivnost nije odrađena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na predviđeni dan održavanja aktivnosti, zbog čega je uređenje dvorišta Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar odgođeno za dva tjedna. 

Broj volontera : 0

Početak volontiranja: 22.05.2018. 09:00

Kraj volontiranja : 22.05.2018. 13:00

Vrijeme volontiranja : 8-13

Ukupno sati: 0.00

Otvoreno za volontiranje: