Tri

Pomoć u kući

Hrvatska volontira 2015.

Udruga za skrb o starijim i nemoćnim osobama Dodir nade

Labin

Helena Višković

095 524 2871

dodir.nade@gmail.com

Labinština

Udruga  je u razdoblju od 18.05. 2015. - 23.05.2015. pružala redovne aktivnosti " Pomoći u kući". 4 volonterke su na terenu , u domovima korisnika pružale usluge čišćenja, kuhanja , zajedničkog druženja, šetnje. Ova aktivnost pokazuje koliko je vitalnim starijim osobama puno važniji razgovor, šetnja, zajednička kava. Upravo zbog tih razloga , udruga odgovara na individualne potrebe korisnika i obitelji korisnika,

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 18.05.2015. 08:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 13:00

Vrijeme volontiranja : 08-13

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: