test

Njega u kući

Hrvatska volontira 2015.

Udruga za skrb o starijim i nemoćnim osobama Dodir nade

Labin

Helena Višković

095 524 2871

dodir.nade@gmail.com

Labinština

Udruga je u razdoblju od 18.05.2015. - 23.05. 2015. obavljala uhodane redovite aktivnosti u sklopu " Njege u kući"  za korisnike Udruge. 4 volonterke ( njegovateljice) kroz vaninstitucionalnu skrb , u domovima korisnika, pružale su uslugu održavanja osobne higijene za one korisnike koji više ne mogu samostalno skrbiti o sebi, te im je potrebna pomoć druge osobe. Radi se o korisnicima koji su zbog   svoje bolesti u krevetu ili su teško pokretljivi , a Udruga pokriva dane kada im patronažna služba nije odobrena. Zbog osjetljive prirode same usluge iz poštovanja prema korisnicima i obitelji korisnika nismo u mogućnosti objaviti sliku.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 18.05.2015. 08:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 11:00

Vrijeme volontiranja : 08-11

Ukupno sati: 17.00

Otvoreno za volontiranje: