test

Pripovjedač/ica priča za laku noć

Hrvatska volontira 2018

Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić

Rijeka

Tamara Milovanović

0917904591

udruga.portic.rijeka@gmail.com

Trg svete Barbare 5 51000 Rijeka

Tijekom održavanja manifestacije Hrvatska volontira odvijao se projekt "Pripovjedač/ica priča za laku noć" u Dječjoj bolnici Kantrida prema uobičajenim aktivnostima. Volonteri tete i barbe pričalice su od 19 do 20 sati odlazili na Odjel hematonkologije, Kliniku za dječju kirurgiju, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Odjel pulmologije Dječje bolnice Kantrida u Rijeci  te djeci čitali priče za laku noć. Svakoga dana je ovih pet odjela posjećivalo po troje volontera (svaki odjel po tri) te donosilo djeci priče, slikovnice i ostale aktivnosti kojima se nastoje ublažiti posljedice hospitalizacije djece.

Broj volontera : 60

Početak volontiranja: 21.05.2018. 19:00

Kraj volontiranja : 26.05.2018. 20:00

Vrijeme volontiranja : 19-20

Ukupno sati: 60.00

Otvoreno za volontiranje: