Otvorena vrata Socke gdje su ljudi donosili donacije interesirali se za rad i volontiranje. U tome su najviše bili zainteresirani maturanti koji nisu htjeli bacati hranu i izrazili želju za volontiranjem. To su bile Medicinska škola, trgovačka, brodograđevna, prometna i druge škole..

Organizirali su u tom tjednu akciju Bakarske žene koja je bila vrlo uspješna.

Dolazili i anonimni donatori.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 21.05.2018. 10:00

Kraj volontiranja : 24.05.2018. 19:00

Vrijeme volontiranja : 10-19

Ukupno sati: 36.00

Otvoreno za volontiranje: Dođi da učinimo više i bolje za dobro za čovjeka! SIROMAŠTVO NIJE IZBOR, POMAGANJE JEST!