test

intelektualne aktivnosti

Hrvatska volontira 2018

Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić Lovran

Lovran

Tatjana Petrc-Krivačić

0914440309

tatjana.djecjidom@gmail.com

Omladinska 1, Lovran

Pomoć korisnicima pri izvršavanju školskih obveza.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 21.05.2018. 15:00

Kraj volontiranja : 24.05.2018. 16:00

Vrijeme volontiranja : 14-16

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: aktivnost zatvorena za vanjske suradnike