20170930_104817.jpg

Volonterska školica za Plaški

Hrvatska volontira 2018

CARPE DIEM

Plaški

Antonija Vučić, voditeljica projekta, Aleksandra Podrebarac, predsjednica udruge

047/422-347; 091/542-5461

info@carpediem.hr

143. Domobranske pukovnije 1a

U okviru tjedna Hrvatska volontira, 21.5.2018. u Plaškome je održana velika volonterska akcija pod nazivom:  Volonterska školica za Plaški, a kao dio provedbe projekta "Volonterska školica".  Sudjelovao je 101 volonter iz Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Uz učenike i djeltanike škole domaćina OŠ Plaški akciji su se pridružili i učenici OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, PŠ Topolovac i PŠ Gušće, Osnovne škole Braća Ribar iz Siska, članovi  i volonteri Agencije lokalne demokracije iz Siska, članovi udruge Slobodna škola iz Plaškoga, predstavnici Općine Plaški  te Osnovne škole Grabrik iz Karlovca i Gimnazije Karlovac.

Aktivnosti u koje su volonteri bili uključeni su uređenje okoliša Osnovne škole Plaški i okoliša prostora udruge Slobodna škola iz Plaškoga, sadnja lavande, kreativne radionice, izrada herbarija od začinskog bilja. 

* Udruga Carpe Diem započela je 1. lipnja 2017. provođenje EU projekta ''Volonterska školica'' koji traje do 31. svibnja 2019. Ukupna vrijednost projekta iznosi 948.086,07 kuna te ga sufinanciraju Europska unija kroz Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju društvenog i gospodarskog rasta te demokratskog razvoja u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u području volontiranja, dok je specifični cilj projekta uključiti kvalitetne volonterske programe u školski kurikulum i potaknuti razvoj odgoja i obrazovanja za volontiranje na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

Projekt se provodi na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije u partnerstvu s Agencijom lokalne demokracije SisakLAG-om Vallis Colapisudrugom Slobodna školaOsnovnom školom Grabrik i Gimnazijom Karlovace Hrvatske.  

Broj volontera : 101

Početak volontiranja: 21.05.2018. 10:00

Kraj volontiranja : 21.05.2018. 17:00

Vrijeme volontiranja : 10-17

Ukupno sati: 950.00

Otvoreno za volontiranje: