test

Prikupljanje i podjela namirnica za potrebe Socijalne samoposluge Vukovar

Hrvatska volontira 2018

Humanitarna udruga Duga Vukovar

Vukovar

Tamara Mikulić

099 520 22 11

udrugadugavu@gmail.com

Sajmište 23, 32 000 Vukovar

Animiranje i uključivanje djelatnika u institucijama da se angažiraju i priključe u prikupljanju namirnica i higijenskih potreština za potrebe Socijalne samoposluge te se na taj način i upoznaju sa radom Udruge i potrebama njenih korisnika.

Broj volontera : 9

Početak volontiranja: 21.05.2018. 07:09

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 07:09

Vrijeme volontiranja : 9-11

Ukupno sati: 90.00

Otvoreno za volontiranje: