stari

Rušimo generacijski jaz :)

Hrvatska volontira 2018

Udruga socijalnih radnika

Zadar

Josip Vidov

023/250-830

info@vczd.org

Obala kneza Trpimira 21, 23 000 Zadar

U sklopu manifestacije "Hrvatska volontira" Volonterski centar Zadar organizirao je volontersku akciju u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar pod nazivom - "Rušimo generacijski jaz".

Korisnike/ce Doma za starije i nemoćne osobe posjetili/e su učenici/e, profesori/ce i ravnatelj Osnovne škole Šime Budinića koji/e su za korisnike/ce izveli predstavu i recitacije te su ih nakon prigodnog programa učenici/e počastili/e kolačima i slasticama koje su donijeli sa sobom. 

Broj volontera : 58

Početak volontiranja: 24.05.2018. 10:00

Kraj volontiranja : 24.05.2018. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10:00-12:00

Ukupno sati: 116.00

Otvoreno za volontiranje: