31969912_2307201199507009_2182534558275076096_o.jpg

Volontiranje u sklopu projekta "Lady"- istraživanje nasilja nad starijim ženama

Hrvatska volontira 2018

Udruga Vida

Rijeka

Greta Grakalić Rački

051371089

udrugavida.rijeka@gmail.com

Slogin kula 12

Tokom manifestacije Hrvatska volontira na navedenu volontersku poziciju prijavile su se 3 volonterke s kojima je obavljen inicijalni razgovor i upoznavanje kako s projektom, tako i sa samim detaljima volonterske pozicije. Obzirom da je volonterska pozicija otvorena do kraja provedbe projektnog prijedloga (31.10.2018.) i same volonterske aktivnosti u projektu su predviđene za period nakon manifestacije Hrvatska volontira i iz tog razloga u vremenu održavanja manifestacije nije bilo odrađenih volonterskih sati.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 21.05.2018. 08:00

Kraj volontiranja : 26.05.2018. 16:00

Vrijeme volontiranja : 10-14

Ukupno sati: 0.00

Otvoreno za volontiranje: U vrijeme demografskog trenda starenja europskog stanovništva, pitanje prava starijih osoba postaje iznimno važno. Projekt "Lady" se odnosi na socijalna prava starije populacije, naročito starijih žena. Udruga Vida i Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, pozivaju volonterke i volontere da se uključe u projekt i pomognu u provedbi istraživanja i konferencije! Molimo sve zainteresirane da ispune prijavnicu na web stranici udruge Vida - http://www.droga-online.com.hr/ (na dnu home pagea!) te da svoju kratku biografiju pošalju na mail udrugavida.rijeka@gmail.com s naznakom: volontiranje na projektu "Lady" – istraživanje nasilja nad starijim ženama.