PArty

Party like a pro... Party safe!

Hrvatska volontira 2018

Udruga Vida

Rijeka

Nevia Krupljanin

051371089

udrugavida.rijeka@gmail.com

Slogin kula 12

Tokom manifestacije Hrvatska volontira na navedenu volontersku poziciju prijavila su se 2 volontera s kojima je obavljen inicijalni razgovor i upoznavanje kako s projektom, tako i sa samim detaljima volonterske pozicije. Obzirom da je volonterska pozicija otvorena do kraja provedbe projektnog prijedloga (31.8.2018.) i same volonterske aktivnosti u projektu su predviđene za period nakon manifestacije Hrvatska volontira i iz tog razloga u vremenu održavanja manifestacije nije bilo odrađenih volonterskih sati.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 20.05.2018. 08:00

Kraj volontiranja : 26.05.2018. 16:00

Vrijeme volontiranja : 10-14

Ukupno sati: 0.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo mlade zainteresirane volontere/ke za sudjelovanje u aktivnostima pripreme edukativnih materijala o rizicima korištenja ilegalnih supstanci i njihovih kombinacija, kao i informiranja posjetitelja noćnih klubova o rizicima njihovih korištenja i kombiniranja.