Dječji

DOM ZA DJECU-DOM ZA PTICE (Nazorova)

Hrvatska volontira 2018

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece

Zagreb

Alida Fištrek

095 5090 406

alida@udomiteljizadjecu.hr

Dječji dom Zagreb, Nazorova 49

U petak 25.05.2018. uspješno je ostvarena volonterska akcija u dječjem domu Zagreb u Nazorovoj u sklopu projekta Dom za djecu-Dom za ptice financiranog iz Ininog programa Zeleni pojas. Akcija se održala u organizaciji Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece u suradnji s udrugom BIOM. Ukupno je sudjelovalo 12 volontera iz Ininog kluba volontera, ali i ostalih volontera koji su se prijavili preko VCZ-a u sklopu manifestacije Hrvatska volontira. 

Aktivnost je započela u 9 sati, a trajala je do 15 sati. Volonteri su uredili dvorište dječjeg doma na način da su pofarbali drvenu ogradu na prilazu u dom, postavili su novi drveni pod u sjenici te pofarbali cijelu sjenicu kao i stol i klupe u sjenici, a izradili su i 30-ak kućica za ptice od čega je 6 kućica postavljeno u dvorištu doma, a ostale su podijeljene u podružnicama ostalih domova te među volonterima koji će u svojim dvorištima ili na balkonima postaviti kućice za ptice.

Popodne nas je iznenadila kiša međutim nije zaustavila naše radove, čim se kiša smirila nastavili smo s radovima. Na kraju akcije djeci iz dječjeg doma i volonterima podijeljeni su plakati za izradu 3D modela ptice, velike sjenice.

Aktivnost je prijavljena u sklopu manifestacije Hrvatska volontira i Dana otvorenih vrata udruga-DOVU.

 

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 25.05.2018. 09:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 15:00

Vrijeme volontiranja : 09-15

Ukupno sati: 72.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve zainteresirane volontere da se prijave ukoliko žele sudjelovati u našoj akciji. Poslovi koji će se obavljati u volonterskoj akciji: - sadnja živice (iskopati rupe i posaditi grmove) - farbanje klupica, sjenica, ograde... - postavljanje novog poda u sjenici (ispiliti daske i zašarafiti ih na konstrukciju) - sastavljanje kućica za ptice i postavljanja na stabla - poslovi oko uređenja okoliša (orezivanje par grmova, skupljanje sitnog otpada, grabljanje...) Sav materijal i zaštitna oprema je osigurana. Potrebno je samo obući se adekvatno za akciju. Osvježenje osigurano.