Logo

Istraživanje o volonterstvu

Hrvatska volontira 2015.

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Vukovar

Goran Jelenić

032 450 107

volonterski-vukovar@proni.hr

Područje grada Vukovara

PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz program Volonterskog centra Vukovar, priključio se tjednu Hrvatska volontira i među mladima proveo istraživanje na temu volontiranja. U aktivnosti koja je trajala dva dana, sudjelovalo je 9 volontera i napraviljeno je oko 100 anketa. Istraživanje se nastavlja do broja od 300 ispunjenih upitnika, a u cilju ispitivanja vrednovanja volonterskog angažmana  i utjecaja volontiranja na povećanje konkurentnosti na tržištu rada. 

Broj volontera : 9

Početak volontiranja: 19.05.2015. 10:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 16:00

Vrijeme volontiranja : 10:00 - 16:00

Ukupno sati: 108.00

Otvoreno za volontiranje: Potrebno nam je još 5 volontera.