test

#znatelištosunamrekli?

Hrvatska volontira 2018

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

Rijeka

Tihana Naglić

+385 95 3935611

udrugapariter@gmail.com

Kružna ulica

U sklopu manifestacije Gledaj (u)druge održana je akcija #znatelištosunamrekli? kojoj je cilj osvijestiti javnost o prisutnosti seksizma, kršenju prava žena, nezakonitim postupanjem od strane poslodavaca i rodnoj diskriminaciji s kojom se žene svakodnevno susreću na tržištu rada te potaknuti građane i građanke da reagiraju na ovaj problem. Akcija je trajala od 17 do 20 sati. Na majice, torbe i bedževe prenosile su se poruke žena koje smo prikupile, a prikazuju na koje se sve načine svakodnevno krše njihova radna prava. Akcija je dio projekta Sisterality - International network of girls and young women koji je financiran sredstvima programa Europske unije Erasmus+, a provodi ga udruga PaRiter u partnerstvu s ogranizacijama TDM 2000 iz Italije i Die Spinnerei iz Austrije.

 

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 25.05.2018. 17:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 20:00

Vrijeme volontiranja : 17-20

Ukupno sati: 15.00

Otvoreno za volontiranje: Želiš pomoći pri osvejštavanju građana i građanki na koji način su žene diskriminirane na tržištu rada? Želiš izrađivati bedževe torbe i majice na akciji #znatelištosunamrekli? Javi nam se na udrugapariter@gmail.com ili +385 95 3935611.