20180528_171838.jpg

Pomoć u pripremi i provođenju Kraćeg programa za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina s djecom predškolske dobi (3 – 6 godina)

Hrvatska volontira 2018

Dječji centar Logos

Slavonski Brod

Marijana Lukić

092 326 8431

marijanalukic07@gmail.com

Ivana pl. Zajca 2, Slavonski Brod

U Dječjem centru Logos u Slavonskom Brodu u sklopu provedbe projekta "Volonteri iz školskih klupa" na kojem je Logos jedan od partnera, tri volonterke učenice Srednje medicinske škole Slavonski Brod su za vrijeme održavanja radionica pružale individualnu pomoć djeci pri izvođenju aktivnosti.

Aktivnosti su provedene prema slijedećem rasporedu:

23. 5. 2018  od 17:00 do 19:00 sati

24. 5. 2018. od 17:00 do 19:00 sati

25. 5. 2018. od 17:00 do 19:00 sati

 

 

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 23.05.2018. 17:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 19:00

Vrijeme volontiranja : 17 - 19

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost nije otvorena za vanjske volontere.