test

Zdravstveni odgoj i kontracepcija: Hopacupa.org

Hrvatska volontira 2018

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

Rijeka

Tihana Naglić

+385 95 3935611

udrugapariter@gmail.com

Kružna ulica

Na manifestaciji Gledaj (u)druge, na štandu udruge PaRiter posjetitelji/ce mogli su se informirali o web stranici Hopacupa.org, o sadržaju stranice, kontracepciji i odgovornom spolnom i važnosti zdravstvenog odgoja također su se dijelili promo materijali - bedževi, letci i kondomi. 

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 25.05.2018. 17:00

Kraj volontiranja : 14.05.2018. 20:00

Vrijeme volontiranja : 17-20

Ukupno sati: 3.00

Otvoreno za volontiranje: Da.