test

Volontiraj za ljudska prava!

Hrvatska volontira 2018

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

Rijeka

Tihana Naglić

+385 95 3935611

udrugapariter@gmail.com

Kružna ulica

<p>Udruga za ljudska prava i građansku pritcipaciju PaRiter na festivalu Gledaj (u)druge informirala je posjetitelje/iceće o aktivnostima koje mogu podržati svojim volonterskim radom od aktivističkih akcija, radionica u &scaron;kolama do pisanja na web portalu. Podijeljeni su i promo materijali s kontakt podatcima udruge.</p>

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 25.05.2018. 17:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 20:00

Vrijeme volontiranja : 6

Ukupno sati: 3.00

Otvoreno za volontiranje: Želiš saznati više o ljudskim pravima i građanskom aktivizmu? Prijavi se i pomogni nam pri informiranju građana i građanki o našim aktivnostima koje promoviraju ljudska prava. Javi nam se na udrugapariter@gmail.com ili +385 95 3935611.