test

Plogging sa ESN-om Rijeka

Hrvatska volontira 2018

ESN Rijeka

Rijeka

Antonia Peran

0977983052

esn.rijeka@gmail.com

Trg braće Mažuranića 10

Dana 26.5. 2018. ESN Rijeka organizirao je čišćenje na području Trsata, točnije područje oko Kampusa.  Volonterska aktivnost pod nazivom plogging obuhvaća jogging i rekreaciju i čišćenje okoliša pa su tako volonteri kroz dva sata lagano trčali u blizini Filozofskog fakulteta i skupljali sav otpad sa zelenih površina i ulica: plastiku, maramice, vrećice, neborjeno mnogo plastičnih čaša za kavu. Uspjeli smo skupiti poveći broj vreća punih otpada, očistiti prirodu i dobro se zabaviti. u akciji su sudjelovali volonteri ESN-a Rijeka i nekoliko lokalnih studenata.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 26.05.2018. 13:00

Kraj volontiranja : 26.05.2018. 16:00

Vrijeme volontiranja : 13-16

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: