IMG_0445.JPG

Školski anđeli

Hrvatska volontira 2018

Osnovna škola Omišalj

Omišalj

Petra Naranđa

0914333391

petra.naranda@skole.hr

Baječ 8

Članovi Vijeća učenika Osnovne škole Omišalj i Područne škole Dobrinj pomažu učenicima s teškoćama u učenju i učenicima koji se iz određenih okolnosti nisu uklopili u razrednu sredinu. Čine to na način da ponude učenicima da s njima sjede u klupi za vrijeme sata, da se druže pod odmorima, da im pomognu oko domaće zadaće i/ili učenja te ih uvode u svoje društvo unutar škole.

Aktivnost uključuje angažman ukupno 36 učenika članova Vijeća učenika te dvije stručne suradnice. Volontiranju prethodi edukacija u suradnji s Udrugom Delta, potom dogovor oko obaveza koje učenici imaju i na kraju evaluacija. 

Stručne suradnice koje provode projekt Petra Naranđa i Ana Rudić Miljanović  te učenici volonteri educiraju se iz područja volonterstva u suradnji s Udrugom Delta i Udrugom za razvoj civilnog društva SMART u sklopu projekta VOLLUMEN.

Broj volontera : 36

Početak volontiranja: 21.05.2018. 18:34

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 18:34

Vrijeme volontiranja : 8.00-14.00

Ukupno sati: 1080.00

Otvoreno za volontiranje: