22528052_10154860849550952_362641529983365883_n.jpg

Promocija volonterskog kluba "Vitamin V" Prirodoslovno-grafičkoj školi

Hrvatska volontira 2018

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Rijeka

Ivana Mijatović Melita Perić

091 723 17 69

ivana.mijatovic10@skole.hr

Vukovarska ul. 58

24.5.2018.g. tri volonterke u pratnji koordinatorice Ivane Mijatović održale su prezentaciju (u alatu Prezi uz popratnu anketu izrađenu u Mentimetru) o volontiranju, volonterima, pravima i obvezama volontera te predstavile volonterski klub Ekonomske škole Vitamin V.

S prezentiranjem su započele u 14,00 sati te završile u 15,10 sati. 

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 24.05.2018. 14:00

Kraj volontiranja : 24.05.2018. 15:00

Vrijeme volontiranja : 14:00-15:00

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: