index.jpg

Čišćenje okoliša dječjeg doma "Ivana Brlić Mažuranić"

Hrvatska volontira 2018

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Rijeka

Ivana Mijatović Melita Perić

091 723 17 69

imijatovic@gmail.com

Ivana Filipovića 2

Aktivnost čišćenje okoliša dječjeg doma "Ivana Brlić Mažuranić"  trebala se održati 22.5.2018.g. međutim zbog lošeg vremena je odrađena 29.5.2018.g. od 8,30 do 10,30 sati. U akciji čišćenja sudjelovalo je 3 volontera/rke te koordinatorica volontera Melita Perić.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 22.05.2018. 08:00

Kraj volontiranja : 22.05.2018. 10:00

Vrijeme volontiranja : 8:00-10:00

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: