medo.jpg

Telefonsko savjetovanje djece i roditelja

Hrvatska volontira 2015.

Hrabri telefon

Zagreb

info@hrabritelefon.hr

Linija za djecu: 116 - 111; Linija za mame i tate: 0800 - 0800

savjet@hrabritelefon.hr

Đorđićeva 26

Tijekom razdoblja 18.-22.05.2015. godine provedeno je ukupno 165 sati telefonskog savjetovanja u kojem je sudjelovalo 45 volontera.

Volonteri su odgovarali na upite i probleme djece koja su nazivala na besplatnu Savjetodavnu liniju 116 111 te su odgovarali na pozive roditelja, drugih članova obitelji i drugih odraslih osoba putem besplatne savjetodavne linije 0800 0800.

Volonteri su radili u smjenama od 4 ili 3 sata te je u svakoj smjeni bilo po tri volontera gdje su dva odgovarala na pozive djece, a jedan volonter na pozive odraslih osoba.

Broj volontera : 45

Početak volontiranja: 18.05.2015. 09:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 20:00

Vrijeme volontiranja : 9 - 20h

Ukupno sati: 165.00

Otvoreno za volontiranje: Hrabri telefon ima već osigurane volontere za navedenu aktivnost