test

Javna volonterska akcija

Hrvatska volontira 2018

Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ

Zadar

Morana Rogić

023 315673

udrugacinaz@gmail.com

Narodni trg, Ulica Mihovila Pavlinovića

aktivnost nije provedena.

Broj volontera : 0

Početak volontiranja: 25.05.2018. 12:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 14:00

Vrijeme volontiranja : 2h

Ukupno sati: 0.00

Otvoreno za volontiranje: