test

Pripreme za maturu

Hrvatska volontira 2018

Udruga za mlade Agora

Duga Resa

Daniela Marčetić

0958142843

udrugazamlade.agora@gmail.com

Udruga za mlade Agora, Jozefinska cesta 4, Duga Resa

Pripreme za maturu iz matematike u Organizaciji Udruge za mlade Agora.

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 25.05.2018. 17:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 19:00

Vrijeme volontiranja : 2

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: