test

Code Club Agora

Hrvatska volontira 2018

Udruga za mlade Agora

Duga Resa

Mladen Mateša

0922269784

udrugazamlade.agora@gmail.com

OŠ Vladimir Nazor Duga Resa, Jozefinska cesta 85, Duga Resa

Code Club Agora organizira za djecu i mladeedukaciju iz osnova programiranja.

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 24.05.2018. 19:00

Kraj volontiranja : 24.05.2018. 21:00

Vrijeme volontiranja : 19-21

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: