test

Znanstveni kutak

Hrvatska volontira 2018

Udruga za mlade Agora

Duga Resa

Daniela Marčetić

0958142843

udrugazamlade.agora@gmail.com

Udruga za mlade Agora, Jozefinska cesta 4, Duga Resa

Znanstveni kutak za djecu predškolske i školske dobi. Igre, pokusi i edukacija o pokusima.

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 25.05.2018. 10:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 11:00

Vrijeme volontiranja : 2

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: