test

Kreativna radionica

Hrvatska volontira 2018

Udruga za mlade Agora

Duga Resa

Martina Tomić

0959006774

udrugazamlade.agora@gmail.com

Udruga za mlade Agora, Jozefinska cesta 4, Duga Resa

Kreativne tematske radionice za djecu i mlade.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 22.05.2018. 18:00

Kraj volontiranja : 22.05.2018. 19:00

Vrijeme volontiranja : 18-19

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: