test

Dječja kuća Borovje - preventivne radionice za djecu u lokalnoj zajednici

Hrvatska volontira 2015.

Hrabri telefon

Zagreb

Vesna katalinić

01 3793 000

vesna@hrabritelefon.hr

Bože i Nikole Bionde 32

<p>U razdoblju od 18. do 22.05. provedeno je ukupno 17 preventivnih radionica za djecu iz lokalne zajednice programa Dječja kuća Borovje (Borovje, Folnegovićevo naselje, Pe&scaron;ćenica, Trnje...).</p> <p>9 radionica uključivala su pred&scaron;kolsku djecu (dob 4 do 6 godina), a 8 radionica djecu osnovno&scaron;kolskog uzrasta (7 do 11 godina). Teme radionica bile su: Plesna, Likovno-kreativna, Ma&scaron;taona, Mali istraživači, Talijanski jezik, Engleski jezik...)</p> <p>Ukupan broj djece uključen u radionice iznosio je 155, a broj uključenih volontera 22. Volonteri su vodili radionice uvijek u paru.</p> <p>Radionice su se odvijale radnim danom u popodnevnim satima.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Broj volontera : 22

Početak volontiranja: 18.05.2015. 16:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 20:00

Vrijeme volontiranja : 16-20h

Ukupno sati: 34.00

Otvoreno za volontiranje: Hrabri telefon ima već osigurane volontere za provedbu navedenih aktivnosti.