šoht

AKCIJA ČIŠĆENJA "ŠOHT 2018"

Hrvatska volontira 2018

Labin Art Express XXI

Labin

Igor Dundara

0958402666

igor@lae.hr

Rudarska 1

Dana 22. svibnja izvršena je eko akcija čišćenja "šohta" (ulazni dio od strane KuC-a "Lamparna" u kojoj je sudjelovao troje volontera Kluba mladih. Oni su u dva sata čišćenja omogućili budućim posjetiteljima što bolji vizualni dojam prilikom posjete ovog spomenika kulture.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 22.05.2018. 18:00

Kraj volontiranja : 22.05.2018. 20:00

Vrijeme volontiranja : 2

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo volontere da se pridruže u akciji čišćenja!