5.jpg

kućanski poslovi, uređenje okućnice i drugi tehnički poslovi kod osoba treće dobi

Hrvatska volontira 2018

Udruga Žene kosovske doline

Knin

Radmila Drezga

091 902 77 10

zenekosovskedoline@gmail.com

Uzdolje polje 35 22 300 Knin

U sklopu volonterske akcije pomoći u kućanskim poslovima i ostalim tehničkim poslovima u domaćinstvima kod starijih osoba, učestvovalo je sedam volontera koji su odradili 175 sati volonterskog rada.

Pored konkretne pomoći u kućanskim poslovima, iznimnan doprinos je bio u satima druženja sa starijim osobama koji žive u samačkim domaćinstvima.

Broj volontera : 7

Početak volontiranja: 15.05.2018. 11:26

Kraj volontiranja : 31.05.2018. 11:26

Vrijeme volontiranja : 11-14

Ukupno sati: 175.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve volontere koji žele aktivno učestvovati u aktivnostima pomoći u kući kod osoba treće dobi.