Glina.jpg

Čitam ti priču

Hrvatska volontira 2018

Udruga IKS

Glina

Gordana Paton

044 814 562

volonteri@udrugaiks.hr

Frankopanska 33

Učenici 5. i 6. razreda Osnovne škole Glina, u suradnji s Dječjim vrtićem Bubamara i Knjižnicom u Glini, čitali su priče predškolskoj djeci i djeci Male škole s ciljem poticanja čitanja a tadođer su proveli i kreativne radionice s djecom. Osnovna škola Glina u sklopu projekta "Moja škola - zajednica sa srcem" u partnerstvu s udrugom IKS, pokrenula je Volonterski klub s preko 80 članova, učenika volontera. Volonteri video aktivisti snimali su volontersku akciju kako bi izradili kratke filmiće o volonterstvu. Akcija je vrlo uspješno provedena tijekom 3 dana. 

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 21.05.2018. 09:00

Kraj volontiranja : 23.05.2018. 11:00

Vrijeme volontiranja : 9:00 - 11:00 sati

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: