H.Kostajnica

Volontiranje na djelu

Hrvatska volontira 2018

Udruga IKS

Hrvatska Kostajnica

Gordana Paton

044 814 562

volonteri@udrugaiks.hr

Ulica Vladimira Nazora, Gradski park

Osnovna škola Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica povodom Dana škole u Gradskom parku predstavila je postignuća i rad škole kao i svoj volonterski angažman kroz EU projekt "Moja škola - zajednica sa srcem". Lokalni i strani volonteri nositelja projekta, udruge IKS, proveli su zajedno sa zaposlenicima škole volontersku akciju "Volontiranje na djelu". Volonteri su pomagali u provedbi kulturno zabavnih i rekreativnih aktivnosti. Kroz brojne interaktivne igre i kreativne aktivnosti, djecu iz OŠ i građane smo animirali, potaknuli na razmišljanje, informirali o volontiranju i vrijednostima koje kroz aktivni angažman razvijamo u lokalnim zajednicama. 

Broj volontera : 6

Početak volontiranja: 22.05.2018. 09:00

Kraj volontiranja : 22.05.2018. 11:00

Vrijeme volontiranja : 09:00 - 11:00

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: