Mecencani2.jpg

Igre znanja

Hrvatska volontira 2018

Udruga IKS

Donji Kukuruzari

Gordana Paton

044 814 562

volonteri@udrugaiks.hr

Mečenčani bb

Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani u suradnji s Udrugom IKS provela je volontersku akciju tijekom proslave Dana škole. Zaposlenici škole, roditelji te domaći i strani volonteri udruge IKS organizirali su brojne sportske i edukativne aktivnosti na otvorenom za učenike i učenice osnovne škole. Aktivnost se provodi u projektu "Moja škola - zajednica sa srcem" u kojem udruga IKS, zajedno sa 7 osnovnih škola u ruralnim područjima Banovine, provodi dodatne aktivnosti u sklopu manifestacije Hrvatska volontira. Kroz aktivnosti koje provode volonteri radimo na promicanju vrijednosti volonterstva i aktivnom angažmanu šire školske zajednice s ciljem razvoja ovih malih ruralnih sredina. 

Broj volontera : 23

Početak volontiranja: 25.05.2018. 09:00

Kraj volontiranja : 25.05.2018. 12:00

Vrijeme volontiranja : 09:00 - 12:00

Ukupno sati: 92.00

Otvoreno za volontiranje: