test

Sportski poligon u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

Hrvatska volontira 2018

Udruga IKS

Petrinja

Borisz Negeli

044 813 709

volonteri@udrugaiks.hr

Turkulinova 9

<p>Volonteri iz Volonterskog centra Petrinja već dugi niz godina provode aktivnosti u suradnji s Domom za psihički bolesne odrasle osobe u Petrinji. Tijekom Hrvatska volontira organizirali smo aktivnosti na otvorenom i Sportski poligon. Igre su za sve sudionike bile zabavne i dobre za smijeh, druženje i natjecanje.&nbsp;</p>

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 24.05.2018. 08:30

Kraj volontiranja : 24.05.2018. 11:00

Vrijeme volontiranja : 08:30-11:00

Ukupno sati: 15.00

Otvoreno za volontiranje: