aids_poster.jpg

Akcija destigmatizacije ljudi zaraženih HIV/AIDS-om

Hrvatska volontira 2018

Hrvatski Crveni križ

Zagreb

Tijana Arlović

+385 91 611 8142

tijana.arlovic@hck.hr

Ulica Crvenog križa 14 -16

Volonteri Hrvatskog Crvenog križa su obilazili knjižnice Grada Zagreba i dijelili označivače stranica kojima se podiže svijest i informiraju građani o destigmatizaciji osoba zaraženih HIV/AIDS-om. Na taj su način važne informacije došle do ljudi koji možda nisu upoznati o načinu života ljudi zaraženih HIV/AIDS-om te koje su istine i mitovi o prijenosu infektivnog virusa. 

Broj volontera : 9

Početak volontiranja: 21.05.2018. 10:46

Kraj volontiranja : 26.05.2018. 10:46

Vrijeme volontiranja :

Ukupno sati: 27.00

Otvoreno za volontiranje: Ukoliko ste zainteresirani za tematiku destigmatizacija ljudi zaraženih HIV/AIDS-om te želite podići svijest i informirati građane o navedenom javite nam se u ulicu Crvenog križa 14.