sadnja

"Eko zeko volontira EKO"

Hrvatska volontira 2018

Udruga Petrože Krušljevo Selo

Oroslavje

Darko Krušelj

099 8066 044

darko.kruselj@kr.t-com.hr

Krušljevo Selo

Povodom obilježavanja Svjetskog dana bioraznolikosti, 22.05. udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO provodi ekološke i volonterske akcije kojom se priključuje u svibanjske volonterske akcije i „Hrvatska volontira“ a pod okriljem akcija i aktivnosti Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Udruga će sa svojim članovima, suradnicima i volonterima u rasponu od 3 dana uređivati okoliš u centru Krušljevog Sela i okoliš kod Područne škole. Pritom ćemo  na temu bioraznolikosti sa djecom crtati lik ježa čiji migracijski put prolazi pokraj Područne škole u Krušljevom Selu; saditi cvijeće; obojiti betonski okvir ograde i cvjetnjaka; oslikavati betonski okvir sa detaljima (slove,brojka,cvijeće,likovi); orezivati ćemo živicu i drveće; očistiti okoliš od smeća i urediti ga; educirati i osvještavati o važnosti flore i faune u našoj zajednici i šire; poticati na volontiranje djecu, mlade  i zajednicu.

Tom akcijom mjesto i okoliš okolo zgrada područne škole i kapele Sv.Petra i Pavla u Krušljevom Selu dobiti će ljepši i prepoznatljivi izgled, sam prostor će imati veću kulturnu, društvenu i estetsku ljepotu čime će udruga i njezini sudionici dati svoj obol zajednici te time uz ekološki angažman potaknuti na volontiranje i priključivanje ostalih u takvim sličnim akcijama koje organiziramo. Ujedno na taj način organiziramo, pokrećemo i ispunjavamo slobodno vrijeme djece, mladih i zainteresiranih volontera.

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 21.05.2018. 17:00

Kraj volontiranja : 23.05.2018. 12:00

Vrijeme volontiranja : od 09-12 i 16-20

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: U vlastitom angažmanu organizirano volontere iz udruge i izvana (suradnike) te ostale zainteresirane. Pritom okupljamo do 10 volontera.