11258572_10206538913928677_131516595_n.jpg

SOS linija pomoći za žrtve nasilja

Hrvatska volontira 2015.

SOS telefon _ grad Rijeka

Rijeka

Tina Kovačić

0912118882

sos.rijeka@gmail.com

Rijeka

Educirane volonterke udruge SOS telefon - grad Rijeka svakodnevno su dežurale na SOS liniji pomoći za žrtve nasilja te su primile 7 poziva za vrijeme trajanja manifestacije Hrvatska volontira. Žrtvama nasilja i drugim osobama koje su nazvale su ponudile razgovor, utjehu i podršku te dodatne informacije gdje mogu potražiti i dobiti psihološku i druge oblike pomoći. Ipak, najvažnije je da su osobu saslušale i razumjele te svoje vrijeme i pažnju u potpunosti posvetile pozivateljima i njihovim životnim pričama.

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 18.05.2015. 16:00

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 20:00

Vrijeme volontiranja : 16-20

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: U ovoj aktivnosti sudjeluju naši redovni, educirani volonteri