Zahtjev.jpg

Informiranje građana o ostvarenju nekih od građanskih prava

Hrvatska volontira 2018

Hrvatska udruga korisnika parkirališnih usluga

Dubrovnik

Mario Miletić

0958429948

udruga.korisnika.park.usluga@gmail.com

Dr. Ante Starčevića 22

Volonteri udruge su informirali okupljene zainteresirane građane koja je važnost i kako se može koristiti pravo na pristup informacijama. Predstavili su i primjere iz prakse ostvarenja prava i borbe protiv povrede prava građana. Naveli su i primejr sa Sveučilišta u Dubrovniku gdje je student u tužbi dobio presudu, otvorio mogućnost za ostvarenje svojeg prava koje mu je bilo povrijeđeno, utjecao tim putem na promjenu neadekvatne prakse ustanove visokog obrazovanja te presedanskom presudom otvorio put studentima u drugim gradovima RH za iste mogućnosti.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 24.05.2018. 16:00

Kraj volontiranja : 24.05.2018. 20:00

Vrijeme volontiranja : 16-20

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: