1.jpg

Poziv na sudjelovanje u akciji "Knit a Square" s Volonterskim klubom korisnika Doma NOVINŠČAK

Hrvatska volontira 2018

Dom za starije i nemoćne osobe NOVINŠČAK

Čakovec

Lea Kovačić

099 583 2181

lea.kovacic@domnovinscak.hr

Dom NOVINŠČAK, Mihovljanska 46c, Čakovec

Manifestaciji Hrvatska volontira smo se prvi put pridružili prošle godine i u sklopu nje smo osnovali Volonterski klub korisnika Doma NOVINŠČAK, jedinstven po svojem djelovanju jer okuplja osobe vrlo visoke životne dobi, koje aktivno doprinose boljitku zajednice u kojoj žive.

Ove godine priključili smo se radionicom štrikanja otvorenom za javnost u sklopu koje su članice Volonterskog kluba zainteresiranima pokazale osnove ove ručne vještine i upoznale ih sa globalnom kampanjom Knit a Square, u okviru koje i same svakodnevno marljivo štrikaju. Potaknule su i djelatnike Doma NOVINŠČAK da se priključe akciji i da doniraju plišane igračke koje se isto tako skupljaju u okviru spomenute kampanje, a koje se šalju napuštenoj djeci oboljeloj od AIDS-a u Afriku.

Još smo jednom svi zajedno dokazali kako svatko od nas svojim doprinosom, ma kako se možda nama neznatan činio, možemo doprinijeti boljem i ljepšem svijetu za sve nas.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 21.05.2018. 10:00

Kraj volontiranja : 21.05.2018. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10,00 - 12,00

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: