test

ZDRAVSTVENI FITNESS

Hrvatska volontira 2018

SPORT ZA SVE CENTAR

Zagreb

Karolina Muža

091 5115 404

sportzasve51@gmail.com

Palmotićeva 22

Programi vježbanja u bazenima Mladosti, Jarunska 5

Vježbe su posebno pogodne za osobe s problemima koštano - zglobnoh sistema, te osobe koje zbog različitih razloga, ne mogu vježbati " na suhom". Uz trenera kineziologa provodi se vježbanje u trajanju od 45 minuta. Za zagrijavanje koristei se kretanje i plivanje u bazenu, uz različite zadatke te vježbe disanja.

U glavnom dijelu sata, koristeći rekvitite plivaće spužve, ciljano se djeluje na: 

- kompletno razgibavanje tijela

- snagu i fleksibilnost trupa i ruku

- snagu nogu

U završnom dijelu sata primjenjuju se vježbe istezanja i relaksacije. 

srijeda - četvrtak         10 -  11h            Zdravstveni fitnes u dubokom bazenu

                                   od  11, 12 i 13 h Aerobik i korektivna gimnastika u toplom bazenu

                                   od 12 - 13h         Zdravstveni fitnes u dubokom bazenu

PROGRAM Program Wake up  petak 25.5.2018.  od 8:30 - 9:30   Palmotićeva 22

 

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 23.05.2018. 11:34

Kraj volontiranja : 23.05.2018. 11:33

Vrijeme volontiranja : 11 - 13

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: