test

JARUNSKI SUSRETI ZAGREBAČKIH SENIORA

Hrvatska volontira 2018

SPORT ZA SVE CENTAR

Zagreb

Karolina Muža

091 5115 404

sportzasve51@gmail.com

RŠC Jarun

“JARUNSKI SUSRETI” su tradicionalna manifestacija Zagrepčana „zlatne dobi“, gdje se kroz različite sadržaje i aktivnosti „seniori“ iz cijelog grada natječu, vježbaju i druže jedan dan. Cilj je potaknuti sve na redovito uključivanje u neki od programa kretanja i vježbanja, te popularizirati i prikazati pozitivni utjecaj tih programa na zdravlje i vitalnost i u trećoj dobi!“JARUNSKI SUSRETI” su tradicionalna manifestacija Zagrepčana „zlatne dobi“, gdje se kroz različite sadržaje i aktivnosti „seniori“ iz cijelog grada druže jedan dan. Cilj je potaknuti sve na redovito uključivanje u neki od programa kretanja i vježbanja, te popularizirati i prikazati pozitivni utjecaj tih programa na zdravlje i vitalnost i u trećoj dobi!

 

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 25.05.2018. 09:30

Kraj volontiranja : 23.05.2018. 13:30

Vrijeme volontiranja : 9,30 - 14h

Ukupno sati: 4.00

Otvoreno za volontiranje: Za organizaciju i pomoć u realizaciji, brigu o starijima potrebna su nam 2 volontera