20180523_171725.jpg

Akcija uklanjanja naplavina u toku rijeke Odre

Hrvatska volontira 2018

KKK Odra

Sisak

Viktor Erjavec

0959111502

kkrkodra@gmail.com

Ruđera Boškovića 7

Akcija je uspješno provedena. Na rijeci Odri su pronađena tri mjesta na kojima je bio otežan prolaz za čamce.Ta mjesta su očiščena te je sada moguć nesmetan prolaz čamcima od gredskog mosta do ušća u Kupu. Zahvaljujemo svima na ugodnoj suradnji i druženju.

Broj volontera : 20

Početak volontiranja: 26.05.2018. 08:00

Kraj volontiranja : 26.05.2018. 15:00

Vrijeme volontiranja : 8-15

Ukupno sati: 140.00

Otvoreno za volontiranje: