196576_1018178089257_2661_n.jpg

Akcija čišćenja obale i korita rijeke Kupe u Šišljaviću

Hrvatska volontira 2018

Udruga za razvoj lokalne zajednice i promicanje kvalitete življenja ŠIŠLJAVIĆ U SRCU

Karlovac

Damir Hlaj

0915190011

sisljavicusrcu@gmail.com

Šišljavić bb

U sklopu manifestacije Hrvatska volontira 2018. Udruga za razvoj lokalne zajednice i promicanje kvalitete življenja „Šišljavić u srcu“ u subotu, 26.05.2018. godine, u suradnji sa Ronilačkim klubom Geronimo iz Zagreba organizirala je akciju čišćenja obale i riječnog korita rijeke Kupe.
 

Uspješno je očišćeno korito od smeća, obala od naplavina koje su posljedica čestih poplava na tom području, te je uređena obalu na području lokalnog kupališta. 

Na akciju se odazvalo oko 40ak volontera: članovi Udruge ŠUS, članovi Ronilačkog kluba Geronimo i nekoliko mještana.

 

Broj volontera : 36

Početak volontiranja: 26.05.2018. 11:00

Kraj volontiranja : 26.05.2018. 21:00

Vrijeme volontiranja : 12-19

Ukupno sati: 252.00

Otvoreno za volontiranje: U akciji sudjeluju članovi Udruge ŠUS, članovi Ronilačkog kluba Geronimo i nekoliko mještana. Naravno da je svako željan pomoći dobrodošao.