test

Radionice "Ljubav voli, a ne boli"

Hrvatska volontira 2015.

SOS telefon _ grad Rijeka

Rijeka

Tina Kovačić

0912118882

sos.rijeka@gmail.com

Rijeka

<p>Udruga SOS telefon - grad Rijeka provodi projekt &quot;Ljubav voli, a ne boli&quot; kojeg financira MZOS, a u sklopu projekta se provode radionice za mlade s temom nasilja u partnerskim odnosima mladih. Radionice provode psihologice zaposlene u Udruzi uz pomoć volontera. Osim edukacije samih učenika o nasilju u njihovim vezama i pravima koje imaju, volonteri dobivaju mogućnost raditi u direktnom kontaktu s učenicima&nbsp; &scaron;to je za njih podjednako edukativno, ali i inspirativno. U provedbu su uključeni i studenti kojima je to odlična prilika da kroz iskustvo uče o radu s mladima i provedbi radionica.</p> <p>Za vrijeme manifestacije Hrvatska volontira provedene su tri radionice u trajanju od po dva sata na kojima su sudjelovale dvije volonterke, studentice psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci.&nbsp;</p>

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 19.05.2015. 08:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 14:00

Vrijeme volontiranja : 8-13:55

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: U ovoj aktivnosti sudjeluju naši educirani volonteri i volonteri s Filozofskog fakulteta u Rijeci (studenti psihologije i pedagogije)